Roboroads: Klik op play om direct mee te luisteren!
9
Yves V; ALPHACAST - Air Balloon
Live DJ Label
DJ Fuse
DJ Fuse
9
Live DJ Label
DJ Fuse
DJ Fuse

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu zul je denken, wat heb ik daar mee te maken? Nou dat gaan we uitleggen op deze pagina!

HabboFeeling verzamelt gegevens van iedereen die gebruik maakt van onze website evenals op Discord. Volgens deze wet moet het voor jullie als gebruikers van onze diensten duidelijk zijn wat we met deze gegevens doen, vandaar deze privacyverklaring.

Onder welk land valt HabboFeeling?
De fansite HabboFeeling is voor Habbo Nederland. Wij houden daarom ons aan de Nederlandse wet. Hosting van de server is verspreid over een aantal Europese landen.

Wat verzamelen we allemaal van jou?
HabboFeeling houd van ieder geregisteerde bezoeker de volgende gegevens:
IP-adressen waar je op inlogt;
Welke accounts loggen nog meer in op dat IP adres;
Je habbo accounts;
Datum en tijd wanneer je inlogt;
Alle nieuwsberichten die je leest;
Alle reacties die je plaatst;
Alle Shoutjes, Requests of Competitie antwoorden die je instuurd.
Welke accounts aan elkaar gelinkt zijn op onze website;
Je Ban en Waarschuwings-geschiedenis op onze website.

Deze gegevens vernietigen wij direct na het afhandelen van de procedure.

Wat valt er van deze gegevens onder persoonsgegevens?
Dat is maar een klein deel, namelijk: Naam;
IP adres;
Wij verkopen jouw gegevens nooit. En hebben hier ook geen intentie toe.

Wat betekent het verwerken van persoonsgegevens?
Verwerking wil zeggen "elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens." De wet geeft als voorbeelden het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Waar heb jij nu recht op?
Recht op inzage;
Recht op rectificatie en aanvulling;
Recht op vergetelheid;
Recht op dataportabiliteit;
Recht op beperking van de verwerking;
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
Recht van bezwaar.

Wat betekenen de nieuwe rechten nu eigenlijk?
1. Recht op inzage
Recht op inzage wil zeggen, dat jij mag zien welke persoonsgegevens wij allemaal van jou hebben. Denk hierbij aan IP-adressen, Habbo namen, etc.

2. Recht op rectificatie en aanvulling
Hierbij is het zo, dat blijkt dat gegevens die we van jou hebben, bijvoorbeeld jouw ip-adres, niet klopt in ons systeem, we deze voor je aanpassen naar de juiste gegevens en als het nodig is we deze aanvullen.

3. Recht op vergetelheid
Met dit recht is het zo, dat je bij ons kunt aanvragen dat wij alle persoonsgegevens die we van jou hebben wissen. Hier zitten wel mogelijk gevolgen aan, dat wordt verderop uitgelegd.

4. Recht op dataportabiliteit
Hiermee kun je van ons een export vragen van jouw persoonsgegevens of vragen dat wij dit aan een ander bedrijf overdragen.

5. Recht op beperking van de verwerking
Hiermee kun je aanvragen of wij minder van jouw persoonsgegevens verwerken dan we nu doen.

6. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Het recht op een menselijke blik bij besluiten.

7. Recht van bezwaar
Met dit recht kun je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking die wij doen.

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

IP-adres in combinatie met habbo accounts hebben we nodig voor moderatie op de website. We moeten kunnen controleren of iemand alt accounts gebruikt en zo regels overtreedt.

Inlogtijden en hoe lang je op een game bent gebruiken wij voor capaciteitsmanagement. Dit is een moeilijk woord voor dat wij willen weten hoe druk het op welke tijd het in welke game is, zodat we kunnen zorgen dat de website het aan kan.

Wat is onze bewaartermijn?
We zijn wettelijk verplicht om gegevens 10 jaar te bewaren omdat onze server valt onder het leveren van elektronische- en telecommunicatiediensten.

Wat is de procedure om je recht uit te oefenen en wat zijn de gevolgen?
Ook hierbij splitsen we het weer uit in de verschillende delen van de nieuwe wet. Voor alle delen geldt dat wij alleen verzoeken behandelen waarbij de aanvrager middels een kopie ID zijn of haar identiteit kan bevestigen. Gezien de gevoeligheid van de informatie is dit noodzakelijk. Na vaststelling van de identiteit, middels kopie ID, kan het zijn dat we om extra informatie vragen als er twijfel is over de echtheid. De kopie ID en de antwoorden op extra vragen zullen direct na afhandeling van het verzoek vernietigd worden. Stuur nooit ongevraagd jouw kopie ID op, doe dit alleen op ons verzoek en duidelijk na overleg met ons via email, niet via een andere weg!! LET OP! Je kunt verzoeken alleen doen voor informatie die valt onder persoonsgegevens!

1. Recht op inzage
Met deze procedure kun je bij ons jouw persoonsgegevens opvragen. Nadat jouw identiteit is vastgesteld krijg je van ons een zip met alle data waar je om vraagt, welke is versleuteld met een wachtwoord. Het wachtwoord krijg je van ons per mail. Na het versturen verwijderen wij dit zipje aan onze kant. Na ontvangst ben je zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je hebt ontvangen. Je kunt dus niet een lijst met wat je allemaal hebt gedaan uit je ban of waarschuwingsgeschiedenis.

2. Recht op rectificatie en aanvulling
Klopt bijvoorbeeld jouw habbonaam niet meer in ons systeem? Start dan deze procedure en wij zullen het waar nodig aanpassen.

3. Recht op vergetelheid
Je kunt bij ons aanvragen dat wij al jouw persoonsgegevens wissen. Hiermee worden geen statistieken of voortgang gewist, aangezien dit niet onder persoonsgegevens valt. Een algehele reset van jouw HabboFeeling account op onze website is dus niet mogelijk. Het is hiermee ook niet mogelijk om onder een (permanente) ban uit te komen! Je kunt bijvoorbeeld wel heel specifiek vragen of wij al jouw ingestuurde content kunnen anonimiseren.

4. Recht op dataportabiliteit
Deze procedure verloopt hetzelfde als met het recht op inzage. Mocht je willen dat wij jouw gegevens overdragen aan een andere partij, dien je dit duidelijk bij de aanvraag aan te geven.

5. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij gebruiken geen systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.

6. Recht van bezwaar
Wil je niet dat wij bijvoorbeeld IP-adressen van jou verwerken? Dan is dat technisch niet mogelijk, omdat je anders niet op de server kunt komen. Als je deze procedure start kan dit als gevolg hebben dat wij al het verkeer van jouw IP-adres moeten blokkeren. Mocht je dit recht willen uitoefenen zullen wij daar uiteraard aan meewerken, maar dat kan dus betekenen dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten.

Voor het starten van een procedure dien je contact op te nemen via het emailadres [email protected].
Voor andere vragen kun je hier niet terecht.

Acceptatie van voorwaarden
Door gebruik te maken van de diensten of het bezoeken van de website ga je automatisch akkoord met het privacybeleid en elke andere voorwaarden op de website.

Laatste Wijziging: 12-12-2023 15:51 uur.

Kom bij ons team!

Als DJ, Nieuwsreporter, Pixelaar, Event medewerker of Games medewerker

Solliciteer nu
Vacatures

Nieuwste Badges

GOS22: $badge_name_GOS15$
HHE07:  De Vintage PC Repareren
HHE06: Frank´s Opdracht
HHE04: Laten we energie opwekken!
HHE03: Een machine bouwen
HHE42: De Quest voor Tijd - Tandwielen
HHE43: De Quest voor Tijd - Hendels
HHE02: Een nieuw project in het verschiet
HHE09: Plasto Bundel
HHE10: Silo Bundel
HHE08: Norja Bundel
HHE56: Luminous Discovery
HHE05: Reis naar het verleden!
HHE01: Help ons met de expositie
HHE13: Steampunk Kamerbundel
HHE14: Klassieke HC Club Bundel

Nieuwste Meubels

Nieuwste Kleding